Units

.docx
£TolqeL (M 000°000'000'000'S) M 20T X § = (ML) SHemesa) § 20T 1 el (14 000'000'000'8) A (0T X 8 = (1AD) S1LaKEHID 0T E] w66 (zH 000'000'€) ZH 40T X €= (sz;) Zuayebow £ 90T w ebow (W 000T) W (0T X T = (wn) JR10WOMN T £0T A o (170) 70T X T=(10) Jauap T 10T » 0ap (W 20°0) W ;0T X £ = (wo) S1210WNUAD L 2-0T El nuad (1ow 200°0) 10w ¢ OT X Z = (jowtw) sajowniw Z £-0T w w L = =1 $8X1Ja1d UM UOWWOD £TalqeL (1700000°0) 15-0T X T = (1) Jamos0mu T 5-0T n oW (6 ¥00000000°0) B 60T X ¥ = (Bu) suresboueu v 50T u oueu (W T00000000000°0) W 57 0T X T = (wd) sa10wo0d T 21-0T d ood (S T00000000000000°0) S 5;-0T X T = (S)) pUOdISOIWS) T 51-0T ] olway B I [T 1] sax1ja1d NuN UoWWod ZToIeL P jopued Ausuaun snoununy fow sjow 20URISqNS J0 JuNOWR v asadwe Wauno ouoale umy aimiesadwa) s puodas awn 6 weiboipy ssew w sRBW wbua| I e fomdecs | waysAs IS 3y Jo suun aseg
Page1of 1
Uploaded by DukeStar15046 on coursehero.com