Royal Greenland rettet

.docx
School
Nordhoff High **We aren't endorsed by this school
Course
SPED ENGLISH 11
Subject
Civil Engineering
Date
Apr 29, 2023
Pages
5
Uploaded by BaronFireSeaUrchin15 on coursehero.com
Laura Pahuus Jørgensen Tietgen Handelsgymnasium Analyse: Royal Greenland Afleverings dato 14-02-2021 ANALYSE AF ROYAL GREENLAND A/S Royal Greenland, er en virksomhed, som sælger fisk og skaldyr. Virksomheden er meget kendt fordi den er verdens førerende inden for levering af koldvandsrejer, virksomheden arbejder derfor inden for levering af fisk osv. også producerer de også egne produkter til, at blive solgt. Virksomheden, Royal Greenlands, kan spores helt tilbage til 1774, hvor den Grønlandske og Danske samhandel blev grundlagt af den dansk stat. I sammenhængen med at Grønland og Dansks handel blev grundlagt blev den Kongelige Grønlandske handel også grundlagt. I staren var det den danske stat der havde styret med samhandlen, blev i 1979 overtaget af Grønland. kort efter at Grønland overtog virksomheden ændre de navne til, Royal Greenland. Efter navnet blev etableret, blev Royal Greenland etableret som varemærke for grønlandske varer af særlig høj kvalitet. Virksomheden bliver ledet af fem personer, Mikael, Bruno, Nils og Lars de spiller alle en vigtig rolle i virksomheden. De sidder alle sammen i direktørledelsen i Royal Greenland de har, hvert deres område som det er de styre og som det er de står for. Denne ledelse tager i fællesskab alle de vigtige beslutningerne i virksomheden det gør man typisk for at opnå det bedste slutresultat fordi flere mennesker tænker bedre sammen end, hvis det var en person alene. Ved at bruge en ledelse gør det også at der kan komme flere ideer for virksomheden f.eks. med nye produkter eller en ny måde, at markedsfører produkterne. Royal Greenland er delt op mellem flere ejere, det gør virksomheden til et interesseselskab. Når en virksomhed er et interesseselskab, betyder det at de er flere om at bestemme, hvad der skal ske med virksomheden at de er flere om at, tage beslutninger, hvilket kan forvolde problemer for virksomheden fordi det er svært, at tage hurtige beslutninger fordi at alle parter skal være enige. Det kan også være godt for virksomheden fordi det, hvis de havner i økonomiske problemer står man ikke alene om ansvaret. Som, hvis vi nu sagde at virksomheden var en enkeltmand virksomhed. Det der vil sige med, at have en enkeltmands virksomhed betyder, er det den person som står med ansvar. Altså i et enkeltmands virksomhed er at en person har det overordnet ansvaret for virksomheden. Så derfor er det en fordelt mellem flere ejere for at man ikke står alene med en virksomhed. Ejerformen for Royal Greenland er et interesseselvskab fordi så står ejeren ikke alene med Royal Greenland. Royal Greenland er en produktions virksomhed, hvilket vil sige at virksomheden selv producere deres egne produkter. Royal Greenland handler ikke særlig meget med andre virksomheden, da virksomheden er meget selvstændig og ikke bruger mellemhandlere da det er de helst bruger deres egne resurser. Royal Greenland har dog stadig lidt samarbejdspartnere som er med til at hjælpe virksomhed med, at skaffe sine råvare. Virksomheden betaler sommetider små virksomheder til hjælp med at indfange råvarer, men de indfanger for det mest deres egne råvare. De vil helst indfange selv fordi de vil vide, hvor deres råvarer kommer fra og, hvilke områder de er fra. Royal Greenland er en virksomhed som sælger kvalitets varer og derfor er det vigtigt at de dyr som bliver fanget, er sunde og raske og har levet uden for forurening. Fordi det er vigtigt at dyret ikke har nogle sygdomme, når det er virksomheden skal fremstille produkter af dem. Efter indfangningen har virksomhedens distributionskæde, som er at de forskellige arter af fisk og skaldyr kommer ind på den afdeling af virksomheden, hvor de forskellige råvarer bliver produceret om til de varer som de ønsker at sælge videre til detailhandlen. Virksomheden producerer hvert år forskellige nye produkter, fordi at de håber på at de nye produkter indtjener nok til at de skal kunne indbringe 5% af den årlige omsætning. Til slut i processen sælger de deres færdige produkter videre til andre virksomheder, hvilket er det eneste andet sted i processen som det er de bruger andre virksomheder, ellers er virksomheden meget god til, at bruge egene resurser. Virksomheden bruger helst deres egne resurser fordi de ønsker at fremstille det helt 1
Laura Pahuus Jørgensen Tietgen Handelsgymnasium Analyse: Royal Greenland Afleverings dato 14-02-2021 perfekt produkt og, at optimere deres produkter til den højeste kvalitet. Det gør de for fremtiden, at kunne forbedre deres markedsmuligheder, så det er de kan hamle op med deres konkurrenter. Virksomheden ønsker også, at kunne forsyne de forretninger, som de sælger til, under de bedste vilkår. De vil helst have at deres produkter kommer direkte fra fabrikkerne i Grønland, det vil de gerne kunne fordi så kan de mindske fejlene i produkterne og gøre dem bedre. Royal Greenland kan godt lide, at have en stor indflydelse på det færdig lavet produkt, som havner i forretningerne, det gør nemlig at de kan fastholde deres ry for kvalitetsprodukter. Virksomheden, er dog ikke kun en virksomhed, som er i Danmark, det er en verdens kendt virksomhed, som har deres produkter til at blive solgt overalt i verden. Royal Greenland sælger deres produkter i virksomheder, som i store træk er detailkæderne. I Danmark ville det være virksomheder som F.eks. Coop, Dansk Supermarked og andre virksomheder. Udover at Royal Greenland sælger deres egne varer videre til andre forretninger, så har de også etableret 21 egne forretninger. På den måde har Royal Greenland et samarbejde med andre virksomheder der sælger deres produkterne, også har de også selv en relation til kunderne ved, at have egne virksomheder etableret. Royal Greenland er en produktionsvirksomhed, som har det koncept med B2B, det vil sige at de sælger fra business to business. Men Royal Greenland har også deres egne forretninger, hvilket gør at de både i sælger fra B2B, men også fra B2C. Virksomheden sælger til mange forskellige forretningskæder overalt i verden. Altså det Land, hvor virksomheden er største, er Grønland, hvilket er fordi deres hovedkvarter ligger i Nuuk. Men udover at have hovedkvarter i Grønland har de mindre søsterselskaber i mange andre lande som f.eks. Italien, Rusland, Polen osv. virksomheden er meget global, hvilket gør at de når ud til mange forskellige grupper af mennesker og det er godt for kendskabet til virksomheden. Når Royal Greenland skal markedsføre deres produkter er det vigtig, at have en kontakt med deres slut forbruger. Det er nemlig vigtigt for dem at vide, hvordan de kan forbedre sig og tilpasse deres produkt til forbrugerne. De har mange forskellige sociale medier, fordi det er den nemmeste måde at markedsføre i denne tid, fordi folk er mere online og kigger mere de sociale medier. Den måde de promoverer deres virksomhed, er at de lægger billeder op ad færdig lavet produkter, hvor de er serveret fornemt. Hvilket gør at vi som forbrugere får mere lyst til at prøve produkterne, når de bliver fremstillet fine og fornemme. Forsøger også at gøre produktet til en del af vores hverdag, ved at de har deres produkter i de fleste detailkæder så det er produktet, der er let tilgængeligt for alle. I dag kommer 56% af Royal Greenlands indtægt fra de forskellige detailkæder, hvilket betyder at produktet er meget kendt for de fleste forbrugere. Udover at Royal Greenland sælger til de forskellige detailkæder, så sælger til også til hoteller, restauranter og forskellige kantiner, herfra kommer 28% af deres indtægt. De sidste 16% kommer fra salg til andre produktionsvirksomheden, som køber deres råvare af Royal Greenland. Det hele betyder at Royal Greenland er på de fleste madmarkeder fordi de er ude i daglig dagen ved at de sælger til de forskellige supermarkeder og til de restauranter man kommer på. Så deres salg er forholdsvis godt fordi det er de steder som man nemt kan komme til, så det er kvalitetsvare i din dagligvare forretning. Virksomhedens interessenter, de vigtigste interessenter for en virksomhed med god økonomi er virksomhedens Kunder. Royal Greenland prøver på at opbygge et godt forhold med deres forbruger. Royal Greenland skriver at de helst selv vil sende deres produkter direkte fra deres egne fabrikker ud til modtageren, fordi de gerne vil have at køberen får den bedst oplevelse. Udover at de selv vil gøre det hele skaber de også en forbindelse via deres hjemmeside, hvor det er de fortæller om forskellige måde at servere deres produkter på, fordi de gerne vil hjælpe deres kunder med, at opleve deres produkter på den bedste 2
Laura Pahuus Jørgensen Tietgen Handelsgymnasium Analyse: Royal Greenland Afleverings dato 14-02-2021 måde. Kunderne er en interessant fordi det er de betaler for produkter. Så det er at virksomheden, har en ydelse med at tilbyde produkterne til kunderne. Kunderne har den modydelse ved at de betaler for produktet. Virksomheden ville ikke være så populær og ville ikke have positive tal i deres resultatopgørelse, hvis kunder ikke ville kunne lide produktet. Det vil sige at deres stakeholder value er godt fordi de har et godt forhold til deres interessant med disse forskellige kunder både kunderne i B2B og i kunderne fra B2C. En anden interessant er medarbejderne. Royal Greenlands medarbejdere er meget vigtige for dem fordi uden medarbejdere ville en stor virksomhed aldrig kunne køre rundt. Royal Greenland har nogle vigtige principper for deres medarbejdersarbejdsforhold. Virksomheden har oveni købet sat en række mål for arbejdsforhold. To af de mål som de har sat for medarbejderforhold, er inden for fysiske forhold og psykiske forhold, de skriver: " Vi ønsker at minimere arbejdsrelaterede skader og hændelser samt reducere påvirkningen på miljøet gennem en styrkelse af procedurer og instrukser i et ledelsessystem". Og et andet mål er inden for tilpasning af arbejdsforhold: " Vi ønsker en arbejdsplads, der i højere grad tilpasses flere medarbejdergrupper; herunder lokale kvindelige medarbejdere, teknisk uddannede kvinder samt unge medarbejdere, seniorer og medarbejdere i fleksjob". Man kan også se i deres regnskab at de har et forholdsvis stort i forbruget på personaleomkostninger. På et halvt år i 2019 har de brugt 516.616 mio. det vil sige at de har forholdsvis mange medarbejder, så det er stort af Royal Greenland at de har sådan et stort fokus på deres arbejdsforhold. medarbejdere er en interessant fordi det de har en modydelse for Royal Greenland. De arbejder for virksomheden og det er deres ydelse og modydelsen er at de får løn for deres arbejdskraft. Hvilket er godt i forhold stakeholder value fordi stakeholder value handler om at interessenterne har et godt forhold til virksomheden og fordi Royal Greenland behandler deres medarbejdere, på denne positive måde skaber de et forhold. Andre interessenter kunne være Leverandøren, långivere og offentligmyndigheder. De ville være interessenter fordi de alle tre har en modydelse til virksomheden en af dem som andre virksomheder har den modydelse at de betaler Royal Greenland for deres produkter og Royal Greenland sælger produkter til dem. långivere har en ydelse fordi de låner pengene til projekter virksomheden har. Långivere kan også være vigtige fordi de er gode når man skal opstarte en virksomheden fordi når en virksomhed skal opstarte har de brug for en startkapital og det låner de typisk. (ikke nævnt mere om dem) Problemer, som kunne ske ved at have så mange forskellige interessenter, at det er svært at tilpasse forskellige produkter til den brede målgruppe, som det er virksomheden har. Royal Greenland har virksomheder overalt i verden, hvilket kan betyde at de er nødt til at tilpasse sig til at alle lande. De har mange forskelligheder lande som de skal tage forhold til når de skal producere produkter og mange forskellige måde at skulle promovere deres salg til de lande. Ved at Royal Greenland skal lave så mange forskellige markedsføringstyper betyder det de skal lægge flere penge til side fordi de er nødt til at 3
Page1of 5
Uploaded by BaronFireSeaUrchin15 on coursehero.com