0BF43ABE-19A8-479C-940E-B1F01FCA70CD

.jpeg
"l = it | —_— 194544 15 ¢ <4 4 LLLLGY (CCEEEEGUEEGTE - i18Y3e30L N)v 3 BuiBung '€l Jeydeyn sunuo SYoogxoInd 852 ('Juawdinby qU929(T JO Y3aM 33 pa[[eISul aq [[IMm ¢ 9JI] pajdadxa 1eak $ 10J 62001 Iaquinu 29Yd 930Im -S31I0SS3DY pue 'puep 'woog Ul[ad e sapnpur yoea *I9YSeM 91BWII[() WOIj SwalsAg ysepm woog 3urran -JUN0JDE 135Sy paxiy e 9leal)) 'g7 19 931U} e sey Juswdinby '0pg's 3 OM] paIapiQ "Junodde asuadxa :3unodde Suppayd daa ay P3AIRIY g "9200T Iaqunu ydayd Sunieys 19quIada( ur onp S[[Iq 3y} [[e Aeq -z v, 1d19231 U0 anp 'ST'681$ 'saseyd L 920T '€t Jeaqwiadaq 'Kepsaupapp < duoydalag, e ppe 03 Juem [['M nOX ('uordesuen) pIed 31ap e se P1023Y) "S8°/%7$ Loy surruo pred pue suoydaya. SsoIdurey woij [[1q }2UIaIU] pue auoy Ind snoaueqaosiw 10j Auedwop) 10301 99(J WOy [[1q B paAIaday "(39914 103 oyn1 3d11d a3 03 ppe) s1es [[& ur uoneurwiy 1opo snid 'sadiA1as 3ulfrelaq T0ULI9)XH/I01193U] [N 18D -33I1e[ g pue TBO-[[eWS 8 10] '50576 VD '0d10N "py 1ourry '08 6¥1 's19[[9s9y 0Iny Jwwing asroauy <y FUN0d2e ZUn)daYd ay oju Msoda( 03 syuswAe ur PIY spuny a3 [[e 1sodaq °9 '3d122a1 uo aNp 1S0Z$ Y Wox [[1q & paAraday iS '(sasuadxyg 9d1JJ0) 1d1adai us[en woij [jiq e P9AI2I9Y '821-9Z Taquinu ad10AU] I9quInu yd>ayd paaresay iC " [D pue '1auea| MOpUIM 'S[amog, A1 , 'SN ysem jo adeyoed uonodajolId jured e 10j 100j01) Arepy woy 391 19qUINU Y53y pasradey '7 -LT 19qQUIad3( ySnoxyy 19qU93(J woy 9214135 10§ se PUe Jamoq ssorure U0 anp :00°81z$ 'Aqqo] ay 1og SUOneI03p Aeprjoy Ioj SI0LIaU] "so1g pue CS1-97 Isquinu 9JI0AU] JO 9Juereq oy} 10J uosus| BYO1Ig wojy 8081 "USI[od sse ® 'IeD 331Ie] B I0J 9DIAIaS "ISUe3[) I0L21u] pue s 'uoneurwiyg 10pQ 'Ied [[ews e 1oj 3urrela 1 'uonnquisi( Jsulled dlg pue uonnqisiIq Lujeq SHIynH -Sjunodoe-qns A1nba mau omy 9)eal) . -aonnquIsp oop'cg e MIIPYIIM Y10q d11g pue sty -1 920¢ 'Lz 1aquadaqg Aepuopy v Yoo
Uploaded by afrojabhuiyan07 on coursehero.com