Stats

.pdf
Finat 100k Thursday, Aprl] 28,2000 742 AM 4'") ® Mo pok. igve ) Croper 3" _lw | vl \c\\ \{ IR FeOnouli "7 2 ouwicome Buomon Tho faplle Bz ik [ Tovuia. | 200 [ 60 W | Exonid T T L e D J'Jfl';;' S k=3 U TR 1OV W el ophiorg I T =M~ ){fo SUUT o foie | Forusss = ooy vty Ha g owe nox g SN o |06 5 S T=2 hupeiggorei n(x n,MN) oL | Ly{ %) &) TROBABILITY IRRReRRRRE) H |8 N I 8 AN AT T e MUUAIY Exciuiive (any=0 RN pepig RIBYRY = PRYERLE)- A8 R CTOE OO ITSN = e WGP PAND = PLA)-AB) ¥ p ] W A% b e e e b pasan? W) ) B 'y Ly cganda ot estet oae T kB NS B (UG 100 wnec Coninuoun : 1 o vospen = ?{n:x:b\-—fm\ax F() - Fla) Uncupey W NOY'{YQ\@ 2\ DL i B o PDF— e 14 10 XLker samd~ N0, 15) L L o am o oo 1 Ve ¢ e , 7 AT T e e ot i o e T ] T T v g it s Pxcan?7= o « 20y T ) Torngs ~ FnS] - DA 0525 | o 5)2 —pr €lxy) REED) P apuwn e s et R SRR AN LG ARG, 2 j'u\ax i AL = U2~ o0 SRESE St wonen 2t . i 1= 0\ wih torgco e 5 5 s L ol & oy s ) Sompu iz 25 h Bezien Joi ConmanuaMmrgm 4 'S sy e RR<a077= 1< Y - bE e C Yae)= ma) H@"&Nfi&gflifi?&wm g4 s 1}'5. cn«;w. O+ s s Wit vlfim—d@»pl&wm) Ll s T COWMOHOl Laweis 1 U PANG)=RBNA) =ABIA)- ALY =t Plerer e w] aguien)= &&=z Eyample- ? m" oo - vp ¥ Lok §LY me § o 5 EEwgk COVXYY = 20D -( o md) w gfl\l NGRS ATV P A a8 peytun Qe 87 P2245 i ~fom 1 ol I R Mo 2 g TOIERMIN NS it ] j' L K| kD v&v}s\ s SRR " pmarma? P Lspon man) (il iy gL o e 5. a5 s =00 WS=R W0 PR S (N HDEMIN Dy 21 433 - ez e oo {357] NM=190, 0=40) PUXA80) = P(2 < BR0Y = p(2238)=R22- 25) | o] Tahg 0 30moLe oF Xm: 'zqv PUT2150) = P2 < e )= P2+ i'é'r\ The Choing 0 3 8 Sompe 'oo 4110 11 oy B s o o epaen s a0y A3t 1 vy g gk W6 O AL Pl 25 12 EN S =.0lv i 2'3 IW PA=0)= 054.954.20= .3 00 40w WS@W/ ke Aol i Ll9)= 231 atavaies) Boye's Tworem % ap MOE: | i lab il 2t 2 TLRIAYIA ey Lok |{E 1 |es AR T T3y Swah P winF - B e E0)= 1(3)*als5)80m) D 5t -,,L;%J_ Gl d; =] w v .55 s B L1 45| X5 \ 10 cases * SID E"mm_;"}il.;m' CoV(g0)= EOxg)-E00-ES) A1-Cl e g g whms wizae 4—'{'_'; SR 2,57 152357 L . L= = en £ M{MO Liod S 110 T3040, 5335720 e mq exwos P Sts s ¥ " P | 90 e gy 2= 50 B oor Nk baid mow 2=t £ a2 U 20 e I Me2i, K3k Xy VT z'afi)»wn')' PLD DY T s T e (BED). iy TSR LA UVl S g AGYa@)R Se P . do oo et Hy i 0pna b 4y w2002 i ) a5l s A v {hi k=1 Sinet oo apdt taprmmll: X+ 2T oo e \ COVRYY = 200> (Ecozd) L1 oy Vo = 200>- F " f tosg gL~ % - 26 - Xiga= 21000 R T | 0= 00UR) 30012) +0(20)+ L) H1(.06)t \C20) = 4D i i Tncraun s Tag pes1 SR ECH)=6(6y+0 L) LR) HILE®) 42303420 20)+ 1.2 1 it Ay sl AR = 119920 20) = + 10 = ux Wy, 10" i I'"(J' o M 7220, 3/ (41 Z\ B e St Lhard e ke dado & 2 5 M\rzr>w3~\@\ZJL5\ extvem aivy - 2 (110) =2| SO\ 20 BTN ey Fon iy Q.- (R 115 L e e 2R e b IR rs 2 Dehrgh | T2 B W @ e AETESY saut Trigivan st i) v n] 72 ot 0w (b1o) S o » e o gvmmumm','.; vormn [ 140 Z S @ el L Thugen (@) |25 K toral ¥ ey Lp«;f g e o 035 s oo b
Uploaded by DeanRook9917 on coursehero.com